Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Komunikat

🗓 Utworzono dnia 01.09.2023

Aktywny samorząd”- Moduł II

Ruszył nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr I 2023/2024

Wnioski w ramach Modułu II można składać do 10 października 2023 r. Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

załącznik nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

załącznik nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

załącznik nr 3 zaświadczenie z uczelni

czytaj dalej... na temat: Komunikat

,,Rodzina zastępcza to dobra przyszłość" - ruszyła kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze

🗓 Utworzono dnia 12.09.2023

Dane są alarmujące. Rośnie liczba dzieci potrzebujących opieki rodzin zastępczych w powiecie wołomińskim. Tylko do połowy tego roku w pieczy zastępczej przebywało ponad 373 osoby do 25. roku życia, to więcej niż w całym 2018 roku o 24 dzieci. Ruszyła właśnie kampania społeczna, której celem jest poprawienie tej trudnej sytuacji.

czytaj dalej... na temat: ,,Rodzina zastępcza to dobra przyszłość" - ruszyła kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze

Komunikat

🗓 Utworzono dnia 14.08.2023

Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej uzyskało dofinansowanie z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja imprezy turystycznej „Turystyka bez barier”.

W imprezie, która odbędzie się w dniach: 4-8 września 2023 r. mogą uczestniczyć osoby dorosłe, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt udziału 250 zł.

MTKKF serdecznie zaprasza do udziału mieszkańców zamieszkałych na terenie Państwa miasta/powiatu/gminy.

Zgłoszenie w formie elektronicznej: Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej e mail: tkkfmazowieckie@o2.pl do chwili wyczerpania miejsc, których jest 45.

                Do zgłoszenia należy dołączyć skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

                Ze względu na okres wakacyjny i utrudniony kontakt podajemy numery telefonów komórkowych: 602 742 519 lub 604 971 444.

czytaj dalej... na temat: Komunikat

Komunikat

🗓 Utworzono dnia 19.07.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż środki finansowe przeznaczone na realizację wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier technicznych oraz likidacji barier w komunikowaniu, określone uchwałą Nr  LIX- 544/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.03.2023 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2023 r.,

zostały wyczerpane w wyznaczonym limicie.

W przypadku posiadania dodatkowych środków z PFRON przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu na realizację ww. zadań lub posiadania środków finansowych pochodzących ze zwrotów oraz rezygnacji, Centrum poinformuje o tym fakcie w kolejnym komunikacie.

czytaj dalej... na temat: Komunikat

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

🗓 Utworzono dnia 20.07.2023

Informujemy, że od 1 lipca 2023 r. w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie rozpoczął działalność Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjenci kwalifikowani są przez lekarza i kierownika na podstawie przedstawionych dokumentów, w tym skali Barthel, która określa sprawność i samodzielność chorego oraz jego zapotrzebowanie na opiekę. Pacjenci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń. Pobyt w ZOL jest finansowany przez NFZ i pacjentów. Pacjenci opłacają koszty wyżywienia i zakwaterowania, które będą pokrywane z ich emerytury bądź renty.

czytaj dalej... na temat: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Komunikat

🗓 Utworzono dnia 19.07.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje , iż środki finansowe przeznaczone na realizację wniosków o  dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze   w kwocie 807.063 zł, określone uchwałą Nr LIX-544/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.03.2023 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań  z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2023 r.,

zostały wyczerpane w wyznaczonym limicie.

W przypadku posiadania dodatkowych środków z PFRON przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu na realizacje ww. zadania lub posiadania środków finansowych pochodzących ze zwrotów oraz rezygnacji, Centrum poinformuje o tym fakcie w kolejnym komunikacie.

czytaj dalej... na temat: Komunikat

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

🗓 Utworzono dnia 13.07.2023

Powiat Wołomiński
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert nr WW-WER/D2.8-02A
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
świadczenie usług grupowych i indywidualnych dla rodzin, w tym w pieczy zastępczej w Powiecie Wołomińskim
w ramach projekt POWR.02.08.00-00-0113/21 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

czytaj dalej... na temat: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zaproszenie do złożenia ofert

🗓 Utworzono dnia 23.06.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprosza do złożenia oferty

Nr ZIG.UW-WER/D2.8-02


Nazwa przedmiotu zamówienia:

Świadczenie indywidualnych usług szkoleniowych w ramach

Powiatowego Centrum Rozwoju Usług Społecznych – kurs prawa jazdy kat. B
 

Termin składania ofert: do 30 czerwca 2023 do godz. 10.00

Szczegóły w załączonym zaproszeniu do składania ofert.

czytaj dalej... na temat: Zaproszenie do złożenia ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

🗓 Utworzono dnia 16.06.2023

Powiat Wołomiński

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert nr WW-WER/D2.8-02

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

świadczenie usług grupowych i indywidualnych dla rodzin zastępczych  i dzieci  w pieczy zastępczej w Powiecie Wołomiński

czytaj dalej... na temat: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Konsultacje społeczne dot. projektu ,,Planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla powiatu wołomińskiego na lata 2023-2025"

🗓 Utworzono dnia 15.06.2023

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag / wniosków / propozycji do projektu ,,Planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla powiatu...

czytaj dalej... na temat: Konsultacje społeczne dot. projektu ,,Planu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla powiatu wołomińskiego na lata 2023-2025"

Komunikat

🗓 Utworzono dnia 20.06.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, że 

we wtorek (27.06.2023 r.) w godzinach 08:00 do 16:00

kontakt telefoniczny oraz mailowy będzie utrudniony,

z uwagi na przerwę w dostarczaniu usług światłowodowych (zarówno internetu i telefonów stacjonarnych).

Obsługa interesantów może odbywać się w ograniczonym zakresie.

Dostawca usług zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualna przerwa trwała możliwie jak najkrócej.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

czytaj dalej... na temat: Komunikat

Komunikat

🗓 Utworzono dnia 01.06.2023
Informujemy, że w dniu dzisiejszym (01.06.2023r.) z przyczyn niezależnych od naszej jednostki - awaria sieci telekomunikacyjnej, obsługa interesantów może odbywać się w ograniczonym zakresie. Kontakt telefoniczny oraz mailowy jest niemożliwy. Za utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na zajęcia - Krąg Kobiet

🗓 Utworzono dnia 17.05.2023

ROZWOJOWY KRĄG KOBIET

Zapraszamy na spotkania w Kręgu Kobiet w Wołominie.

Krąg zwołujemy w każdy czwartek od 19:00 do 21:00 od maja do listopada 2023 r.

Kręgi Kobiet to nieformalne spotkania, organizowane przez kobiety na całym świecie. Spotkanie w Kręgu daje...

czytaj dalej... na temat: Zaproszenie na zajęcia - Krąg Kobiet

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 622

W poprzednim tygodniu: 639

W tym miesiącu: 1942

W poprzednim miesiącu: 2539

Wszystkich: 106006