Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Komunikat

🗓 Utworzono dnia 01.06.2023
Informujemy, że w dniu dzisiejszym (01.06.2023r.) z przyczyn niezależnych od naszej jednostki - awaria sieci telekomunikacyjnej, obsługa interesantów może odbywać się w ograniczonym zakresie. Kontakt telefoniczny oraz mailowy jest niemożliwy. Za utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na zajęcia - Krąg Kobiet

🗓 Utworzono dnia 17.05.2023

ROZWOJOWY KRĄG KOBIET

Zapraszamy na spotkania w Kręgu Kobiet w Wołominie.

Krąg zwołujemy w każdy czwartek od 19:00 do 21:00 od maja do listopada 2023 r.

Kręgi Kobiet to nieformalne spotkania, organizowane przez kobiety na całym świecie. Spotkanie w Kręgu daje...

czytaj dalej... na temat: Zaproszenie na zajęcia - Krąg Kobiet

Komunikat - Turnus rehabilitacyjny

🗓 Utworzono dnia 10.05.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż środki finansowe przeznaczone na realizację wniosków o  dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w kwocie 570 000,00 zł, określone uchwałą Nr LIX-544/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.03.2023 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań  z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2023 r., zostały wyczerpane w wyznaczonym limicie.

W przypadku posiadania dodatkowych środków z PFRON przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu na realizacje ww. zadania lub posiadania środków finansowych pochodzących ze zwrotów oraz rezygnacji, Centrum poinformuje o tym fakcie w kolejnym komunikacie.

czytaj dalej... na temat: Komunikat - Turnus rehabilitacyjny

Komunikat

🗓 Utworzono dnia 10.05.2023

W związku z uczestnictwem pracowników Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w wyjazdowym szkoleniu, informujemy, iż w dniach 17-18 maja 2023 r. pracownicy ww. działu będą niedostępni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. W przypadku wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych prosimy o kontakt po 18 maja br.

Mając na uwadze podwyższenie kwalifikacji osób pracujących w naszej jednostce prosimy o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.

czytaj dalej... na temat: Komunikat

Komunikat dot. dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

🗓 Utworzono dnia 01.05.2023

DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU POZA MIEJSCEM

ZAMIESZKANIA DZIECKAUMIESZCZONEGO

W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż rodziny zastępcze / prowadzący rodzinny dom dziecka mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 83 ust.1 pkt.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Szczegółowe zasady przyznania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka określa załącznik do Uchwały Nr V-213/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznania pomocy na realizację pieczy zastępczej.

czytaj dalej... na temat: Komunikat dot. dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

Pomoc psychologiczna w języku migowym

🗓 Utworzono dnia 17.03.2023

Stowarzyszenie Rozwoju "Pitagoras" realizuje

projekt o nazwie "Pomoc psychologiczna w języku migowym".

Jego celem jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom niesłyszącym,

które doświadczają negatywnych skutków pandemii. Projekt obejmuje teren całej Polski.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne pliki do pobrania

znajdują się na stronie:

https://www.pitagoras.org.pl/pomoc-psychologiczna-w%20jezyku-migowym

czytaj dalej... na temat: Pomoc psychologiczna w języku migowym

Szkolenie z systemu iPFRON+ dla osób z niepełnosprawnościami

🗓 Utworzono dnia 07.03.2023

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, że Wydział ds. projektu SOW finansowanego ze środków PFRON w Departamencie ds. Programów organizuje szkolenie iPFRON+ skierowane do osób z niepełnosprawnościami. System iPFRON+ to nowy system PFRON, który...

czytaj dalej... na temat: Szkolenie z systemu iPFRON+ dla osób z niepełnosprawnościami

Kampania Społeczna pt. "#Rozmawiaj#Reaguj"

🗓 Utworzono dnia 01.03.2023

 

Szanowni Państwo,

przekazujemy do Państwa rąk plakaty w wersji elektronicznej dotyczące kampanii społecznej pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowanej przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i...

czytaj dalej... na temat: Kampania Społeczna pt. "#Rozmawiaj#Reaguj"

Konkurs ofert na realizatorów ,,Programów Wsparcia Domów Opieki Medycznej'' na 2023

🗓 Utworzono dnia 20.02.2023

Zarząd Województwa mazowieckiego 7 lutego 2023 r. uchwałą nr 203/384/23 ogłosił otwarty konkur ofert na realizatorów ,,Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej'' na 2023 r.

Zadanie polega na utworzeniu i prowadzeniu domu opieki medycznej (DOM) w formie dziennej dla osób z chorobami otępiennymi.

Celem głównym zadania jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłuzenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania. Z programu mogą skorzystać osoby z postawioną diagnozą choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średniozaawansowanej choroby.

Oferentem w konkursie mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Termin składania ofert: 9 lutego - 3 marac 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne pliki do pobrania znajdują się na stronie: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-na-realizatorow-programu-wsparcia-domow-opieki-medycznej

czytaj dalej... na temat: Konkurs ofert na realizatorów ,,Programów Wsparcia Domów Opieki Medycznej'' na 2023

Komunikat dotyczący Programu „Aktywny Samorząd'' 2023

🗓 Utworzono dnia 16.02.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 02 lutego 2023 r. Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.

Dokument dostępny jest pod adresem: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/S-A-M/2023_rok/2023-02-03_AS_2023/U-014z_2023.pdf

Aktualne wnioski dostępne będą od dnia 27.02.2023 r.

czytaj dalej... na temat: Komunikat dotyczący Programu „Aktywny Samorząd'' 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

🗓 Utworzono dnia 02.02.2023

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr AOON-WER/D.2.8-01

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim

w ramach projekt POWR.02.08.00-00-0113/21

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych realizowany

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

czytaj dalej... na temat: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Komunikat dotyczący Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność !”

🗓 Utworzono dnia 20.12.2022

Komunikat dotyczący Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność !”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdziła dwa programy adresowane do osób z niepełnosprawnością, wspierające ich niezależność oraz ułatwiające podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności:

  1. „Mieszkanie dla absolwenta”- zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności; przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy; termin składania wniosków – od 03.08.2022 r. do 31.12.2023 r.
  2. „Dostępne mieszkanie”- zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i  społecznych; dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania; termin składania wniosków – od 03.08.2022 r. do 31.12.2024 r.
czytaj dalej... na temat: Komunikat dotyczący Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność !”

Komunikat

🗓 Utworzono dnia 06.12.2022

W związku ze zmianą siedziby

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie na ul. Wileńską 29 A,

informujemy iż  do dotychczasowych numerów telefonów

został dodany nowy numer 22 177 93 00.

czytaj dalej... na temat: Komunikat

Komunikat

🗓 Utworzono dnia 06.12.2022

W związku ze zmianą siędziby

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawnośi

informujemy, że od dnia 06.12.2022 r. zmienia się adres oraz numer telefonu Zespołu.

Nowy adres: ul. Wileńska 29A, 05-200 Wołomin

Nowy nr telefonu: (22) 776 44 95 / 96 oraz (22) 177 93 00

czytaj dalej... na temat: Komunikat

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 204

W poprzednim tygodniu: 1019

W tym miesiącu: 556

W poprzednim miesiącu: 3778

Wszystkich: 94905