Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

ul. Wileńska 29A, 05-200 Wołomin

www.wolomin.naszepcpr.pl 

 

Zarządzenia Dyrektora 2011

Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 19.01.2011 r. w sprawie ustalenia metryczek do wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 30.01.2011 w sprawie: ustalenia planu rzeczowo – finansowego Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2011

Zarządzenie Nr 03/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad wykorzystania dodatkowego urlopu wypoczynkowego przez pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.02.2011 w sprawie: ustalenia stawki dochodu brutto przypadającego na jednego członek rodziny, od których uzależniona jest wysokość świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2011

Zarządzenie nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16.02.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przyjętego Zarządzeniem nr 2/09 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 5a/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 styczna 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Zarządzenie Nr 6/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Dziale do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.06.2011 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2011

Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 20.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/2011 z dnia 30.01.2011 dotyczącego planu rzeczowo – finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie na rok 2011

Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 26.09.2011 roku w sprawie: określenia procedur przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 11/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 26 września 2011 roku w sprawie: zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie nr 12/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19.12.2011 r. w spawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie oraz do wprowadzenia do stosowania papieru firmowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Informacje

Liczba wyświetleń: 217
Utworzono dnia: 11.01.2019
Dokument wprowadził:
Magdalena Michalik
Dokument opublikował:
Magdalena Michalik
Dokument wytworzył:
Magdalena Michalik
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Historia publikacji

  • 11.01.2019 14:59, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2011
  • 11.01.2019 12:17, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2011
  • 11.01.2019 11:43, Administrator
    Dodanie strony: Zarządzenia Dyrektora 2011