Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

ul. Wileńska 29A, 05-200 Wołomin

www.wolomin.naszepcpr.pl 

 

Zarządzenia Dyrektora 2012

Zarządzenie nr 1/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 27.01.2012 w sprawie: ustalenia planu rzeczowo – finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2012

Zarządzenie nr 2/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 15.02.2012 r. w sprawie: powołania zespołu ds. opiniowania koncepcji powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej

Zarządzenie nr 2a/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert napływających w ramach ogłoszenia o otwartym naborze partnerów na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad i procedur postępowania przy przyznawaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 05/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian regulaminu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przyjętego Zarządzeniem Nr 09/2010 z 16 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie nr 06/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy – Referenta (obsługa sekretariatu) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 05.06.2012 r. w sprawie ustalenia procedury kwalifikacyjnej oraz powołania zespołu kwalifikacyjnego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w celu wydania im zaświadczenia kwalifikacyjnego

Zarządzenie Nr 8/2012/POKL Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z 22 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia i oceny ofert napływających w ramach ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wsparcie niepełnosprawnych, młodzieży i rodzin w ramach projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków UE

Zarządzenie Nr 9/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Macieja Burakowskiego z dnia 31.07.2012 r. w sprawie: zmian w zakładowym planie kont i zmian w polityce rachunkowości

Zarządzenie nr 9a/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 07.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” oraz wzorów wniosków o przyznanie dofinansowania

Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.08.2012 r. w sprawie: ustalenia regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.08.2012 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w związku z realizacją Projektu „Okno na świat” w ramach programu PO KL (umowa zlecenie).

Zarządzenie Nr 13/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 07.11.2012 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 07.11.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i procedur postępowania przy przyznawaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 15/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 07.11.2012 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie ustalenia metryczek do wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Informacje

Liczba wyświetleń: 269
Utworzono dnia: 30.11.2018
Dokument wprowadził:
Magdalena Michalik
Dokument opublikował:
Magdalena Michalik
Dokument wytworzył:
Magdalena Michalik
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Historia publikacji

  • 04.01.2019 15:25, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2012
  • 04.01.2019 15:19, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2012
  • 30.11.2018 14:01, Administrator
    Dodanie strony: Zarządzenia Dyrektora 2012