Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

ul. Wileńska 29A, 05-200 Wołomin

www.wolomin.naszepcpr.pl 

 

Zarządzenia Dyrektora 2015

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie: kwalifikowania wydatków projektu „Okno na świat” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 2/2015/POKL Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia i ocen ofert napływających w ramach ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wsparcie niepełnosprawnych, młodzież i rodzin w ramach projektu „Okno na świat” współfinansowanego ze środków UE

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 07.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 07.01.2015 r. w sprawie określenia Zasad postępowania przy przyznawaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wzorów wniosków o przyznanie dofinansowanie

Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 26.01.2015 w sprawie: ustalenia planu rzeczowo – finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2015.

Zarządzenie 6/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 26.02.2015 w sprawie: wprowadzenia Zasad postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” oraz wzorów wniosków o przyznanie dofinansowania

Zarządzenie Nr 07/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 2015 roku.

Zarządzenie Nr 08/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy – Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 23.04.2015 r. w sprawie zmian Zasad postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” oraz wzorów wniosków o przyznanie dofinansowania

Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 30.07.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2015

Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12.08.2015 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2015

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zamiany Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 26.01.2015 dotyczącego planu rzeczowo – finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2015

Zarządzenie nr 13/2015 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 06.11.2015 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2015

Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 09.12.2015 w sprawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

Zarządzenie Nr 15/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 09.12.2015 w sprawie oceny rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w powiecie wołomińskim pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy

Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.12.2015 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2015.

Zarządzenie Nr 17/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17.12.2015 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2015.

Zarządzenie Nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.12.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2015

Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28.12.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2015

Zarządzenie Nr 20 /2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 21/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia przyjętych zasad /polityki / rachunkowości oraz zakładowego planu kont Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 22/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 23/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 31.12.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 300
Utworzono dnia: 25.10.2018
Dokument wprowadził:
Magdalena Michalik
Dokument opublikował:
Magdalena Michalik
Dokument wytworzył:
Magdalena Michalik
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Historia publikacji

  • 16.11.2018 11:42, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2015
  • 26.10.2018 12:10, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2015
  • 25.10.2018 10:21, Administrator
    Dodanie strony: Zarządzenia Dyrektora 2015