Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

ul. Wileńska 29A, 05-200 Wołomin

www.wolomin.naszepcpr.pl 

 

Zarządzenia Dyrektora 2016

Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 20.01.2016 roku w sprawie ustalenia planu rzeczowo – finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2016

Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10.03.2016 roku w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania dotyczących przyznania dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” oraz wzorów wniosków o przyznanie dofinansowania

Zarządzenie Nr 2a/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 18.03.2016 roku w sprawie wprowadzenia Zasad obowiązujących w roku 2016 w Powiecie Wołomińskim dotyczących przyjmowania, rozpatrywania, przyznawania dofinansowania i rozliczania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia na poziomie wyższym, realizowanego ze środków PFRON

Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10.06.2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2016

Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10.06.2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2016

Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 czerwca2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy – Referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 15.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad obowiązujących w roku 2016 w Powiecie Wołomińskim dotyczących przyjmowania, rozpatrywania, przyznawania dofinansowania i rozliczenia wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego ze środków PFRON

Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 19.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania i korzystania z mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Zarządzenie Nr 8/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 30.09.2016 r. w sprawie 1) wprowadzenia Wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 2) wprowadzenia Kodeksu etycznego postępowania dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasady realizacji projektów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 31.10.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2016 z dnia 20.01.2016 dotyczącego planu rzeczowo – finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2016

Zarządzenie Nr 11/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. NOWE HORYZONTY na lata 2016-2018.

Zarządzenie Nr 12/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. NOWE HORYZONTY

Zarządzenie Nr 13/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 17.11.2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2016

Zarządzenie Nr 14/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 01.12.2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2016

Zarządzenie Nr 15/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 12.12.2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2016

Zarządzenie Nr 16/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2016

Zarządzenie Nr 17/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2016

Zarządzenie Nr 18/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 22.12.2016 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2016

Zarządzenie Nr 19/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 20/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 22.12.2016 r. w sprawie określenia procedur przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Informacje

Liczba wyświetleń: 308
Utworzono dnia: 15.10.2018
Dokument wprowadził:
Magdalena Michalik
Dokument opublikował:
Magdalena Michalik
Dokument wytworzył:
Magdalena Michalik
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Historia publikacji

  • 04.01.2019 14:28, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2016
  • 16.11.2018 11:41, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2016
  • 16.11.2018 11:41, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2016