Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

ul. Wileńska 29A, 05-200 Wołomin

www.wolomin.naszepcpr.pl 

 

Zarządzenia Dyrektora 2017

Zarządzenie Nr 1/EFS/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert napływających w ramach prowadzonych postępowań i zapytań w związku z realizacją projektu NOWE HORYZONTY współfinansowanego ze środków UE

Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo – finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2017

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 02.03.2017 r. w sprawie wprowadzenie zasad postępowania dotyczących przyznawania dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd „, szczegółowych zasad obowiązujących w roku 2017 w Powiecie Wołomińskim dotyczących przyjmowania, rozpatrywania, przyznawania dofinansowania i rozliczania wniosków w ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową i Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz wzorów wniosków i formularzy związanych z realizacją Programu

Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 18.07.2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2017

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 27.07.2017 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania rocznych raportów z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025 oraz monitoringu i ewaluacji

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2017 roku

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.09.2017 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2017

Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.09.2017 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2017

Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.09.2017 r. w sprawie: kwalifikowania wydatków jako wydatki strukturalne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 29.09.2017 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 15.11.2017 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2017

Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2017

Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 08.12.2017 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2017

Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 11.12.2017 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2017

Zarządzenie Nr 15/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 11.12.2017 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2017

Zarządzenie Nr 16/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 13.12.2017 r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2017 roku

Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 13.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyjętego Zarządzaniem Nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 16.02.2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie określenia Zasad postępowania przy przyznawaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wzorów wniosków o przyznanie dofinansowanie

Zarządzenie Nr 19/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 20/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie: ustalenia metryczek wniosków od dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 436
Utworzono dnia: 12.10.2018
Dokument wprowadził:
Magdalena Michalik
Dokument opublikował:
Magdalena Michalik
Dokument wytworzył:
Magdalena Michalik
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Historia publikacji

  • 16.11.2018 11:41, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2017
  • 12.10.2018 13:59, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2017
  • 12.10.2018 12:02, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2017