Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

ul. Wileńska 29A, 05-200 Wołomin

www.wolomin.naszepcpr.pl 

 

Zarzadzenia Dyrektora 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 30.01.2019 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2019

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 19.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania dotyczących przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", wprowadzenia szczegółowych zasad obowiązujących w roku 2019 w powiecie wołomińskim dotyczących przyjmowania, rozpatrwyania, przynawania dofinansowania i rozliczania wniosków w ramach Modułu I - likiwdacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową i Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz wzorów wniosków i formularzy związanych z realizacją Programu.

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 15.03.2019 r. w sprawie: zmiany załączników do Zarządzenia Nr2/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 19.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad postepowania dotyczących przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, wprowadzenia szczegółowych zasadach obowiązujących w roku 2019 w powiecie wołomińskim dotyczących przyjmowania, rozpatrywania, przyznawania dofinansowania i rozliczania wniosków w ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową i Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz wzorów wniosków i formularzy związanych z realizacją Programu

Zarządzenie Nr 4/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 22.03.2019 r. w sprawie procedury dochodzenia należności o charakterze publiczno- prawnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 25.03.2019 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 25.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania odzieżą roboczą, ochronną i środkami ochrony indywidualnej

Zarządzenie Nr 8/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 25.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 25.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 11/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej ZFŚS Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 12/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie  instrukcji postepowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 13/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie  wprowadzenia wzoru Centralnego Rejestru Umów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 14/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 15/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie  zmiany załączników do Zarządzenia nr 9/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.12. 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych oraz wzorów wniosków o przyznanie dofinansowania

Zarządzenie Nr 16/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie  zmiany załączników do Zarządzenia nr 18/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia Zasad postepowania przy przyznawaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych oraz wzorów wniosków o przyznanie dofinansowania

Zarządzenie Nr 17/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 18/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie  zmiany regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 19/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Zarządzenie Nr 20/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 01.04.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2019 z dnia 30.01.2019 r. dotyczącego planu rzeczowo- finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2019

Zarządzenie Nr 21/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Centralnego Rejestru Porozumień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 22/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2019

Zarządzenie Nr 23/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania odzieżą roboczą, ochronną i środkami ochrony indywidulanej

Zarządzenie Nr 24/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2019

Zarządzenie Nr 25/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2019

Zarządzenie Nr 26/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 05.06.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia Zasad postępowania przy przyznawaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wzorów wniosków o przyznanie dofinasowania.

Zarządzenie Nr 27/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2019

Zarządzenie Nr 28/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2019

Zarządzenie Nr 29/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji socjalnej ZFŚS w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 30/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 29.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian we wzorach wniosków i formularzy związanych z realizacją pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Zarządzenie Nr 31/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2019

Zarządzenie Nr 32/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2019

Zarządzenie Nr 33/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 20  sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Domu Dziecka w Równem

Zarządzenie Nr 34/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 20  sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ na lata 2019-2021

Zarządzenie Nr 35/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 20  sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu i uczestnictwa w projekcie pn. O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ na lata 2019-2021

Zarządzenie Nr 36/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 11.09.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 18.02.109 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania dotyczących przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, wprowadzenia szczegółowych zasad obowiązujących w roku 2019 w powiecie wołomińskim dotyczących przyjmowania, rozpatrywania, przyznawania dofinansowania i rozliczania wniosków w ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, zmienionego zarządzeniem nr 3/2019 z dnia 15.03.2019 oraz nr 30/2019 z dnia 29.07.2019. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 37/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 13.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad postepowania dotyczących realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019 w ramach Modułu III, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wzorów dokumentów i formularzy związanych z realizacją Programu

Zarządzenie Nr 38/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania odzieżą roboczą, ochronną i środkami ochrony indywidulanej zmienionego Zarządzeniem Nr 23/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 15 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 39/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2019

Zarządzenie Nr 40/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 8/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego i porządkowego Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 41/2019  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 02 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wewnętrznego pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym mieszczącym się przy ul. Legionów 85 w Wołominie

Zarządzenie Nr 42/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 8 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019

Zarządzenie Nr 43/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19.2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.12.2017 r.  w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofiananowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabliacji ososb Niepłenosparwnych 

Zarządzenie Nr 44/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 23 października 2019 r, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatoweym Centrum pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2019

Zarządzenie Nr 45/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakłdowego Funduszu Świdaczeń Socjalnych  

Zarządzenie Nr 46/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 22 listopada 2019 r, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2019

Zarządzenie Nr 47/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 11 grudnia 2019 r, w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 48/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 13 grudnia 2019 r, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2019

Zarządzenie Nr 49/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 r, w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 50/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 23 grudnia 2019 r, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2019

Zarządzenie Nr 51/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 24 grudnia 2019 r, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2019

Zarządzenie Nr 52/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Wołominie z dnia 27.12.2019 r. w sprawie określenia zasad postepowania przy przyznawaniu dofinansowanie z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wzorów wniosków o przyznanie dofinansowania

Informacje

Liczba wyświetleń: 577
Utworzono dnia: 29.04.2019
Dokument wprowadził:
Magdalena Michalik
Dokument opublikował:
Magdalena Michalik
Dokument wytworzył:
Magdalena Michalik
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Historia publikacji

  • 07.07.2020 11:06, Administrator
    Edycja strony: Zarzadzenia Dyrektora 2019
  • 07.07.2020 10:45, Administrator
    Edycja strony: Zarzadzenia Dyrektora 2019
  • 06.04.2020 11:17, Administrator
    Edycja strony: Zarzadzenia Dyrektora 2019