Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

ul. Wileńska 29A, 05-200 Wołomin

www.wolomin.naszepcpr.pl 

 

Zarządzenia Dyrektora 2020

Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.01.2020 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2020

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 09.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków o dofinasowanie ze środków PFORN w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2020 roku oraz wzorów wniosków i formularzy związanych z realizacją Programu 

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany sposobu obsługi interesantów

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad organizacji pracy w związku z ogłoszeniem stanu epidemii

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad organizacji pracy w związku z ogłoszeniem stanu epidemii 

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania rocznych raportów z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025 oraz monitoringu i ewaluacji

Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2020

Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 26 marca 2019 r. wprowadzającego Regulamin Komisji Socjalnej ZFŚS w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinnie w Wołominie

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2020 roku

Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2020

Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania dotyczących realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wzorów dokumentów i formularzy związanych z realizacją Programu 

Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2020 .

Zarządzenie Nr 20/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2020

Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2020

Zarządzenie Nr 22/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w czasie pandemii COVID-19

Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 34/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powstania Zespołu projektowego do realizacji Projektu pn. „O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Zarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania komisji w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2020 roku Prawo zamówień publicznych na usługi szkoleniowe, doradcze i kursy zawodowe w projekcie „O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Zarządzenie Nr 26/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 12 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w czasie pandemii COVID-19

Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2020

Zarządzenie Nr 29/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2020

Zarządzenie Nr 30/2020 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym i poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2020 roku 

Zarządzenie Nr 31/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w w Wołominie w roku 2020

Zarządzenie Nr 32/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydaktów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2020

Zarządzenie nr 33/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie: określenia Zasad postępowania przy przyznaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wzorów wniosków i formularzy związanych z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 34/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie: powołania składu Komisji Socjalnej ZFŚŚ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

Zarządzenie Nr 36/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2020

Zarządzenie Nr 37/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 02.12.2020 r. w sprawie: zmiany procedury rozpatrywania wnioksów ze środków PFRON w ramach realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakźnymi" - Moduł III w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołomine w 2020 roku 

Zarządzenie Nr 38/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w plananie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2020

Zarządzenie nr 39/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 11 grudnia 2020 r w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

Zarządzenie nr 40/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2020. 

Zarządznie nr 41/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2020. 

Zarządzenie nr 42/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2020. 

Zarządzenie nr 43/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

Zarządzenia nr 44/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w roku 2020. 

Zarządzenie nr 45/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia aneksu (zmian) do Polityki rachunkowości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, stanowiącej Załącznik nr 1 oraz do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, stanowiącej Załącznik nr 2 oraz do Zakładowego planu kont dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie stanowiącego załącznik nr 3 oraz do Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządznia Nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 

Zarządzenie nr 46/2020 Dyrektora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 16.11.2020 r. w sprawie: określenia Zasad postępowania przy przyznawaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wzorów wniosków i formularzy związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

Informacje

Liczba wyświetleń: 420
Utworzono dnia: 06.04.2020
Dokument wprowadził:
Magdalena Michalik
Dokument opublikował:
Magdalena Michalik
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Historia publikacji

  • 01.04.2021 14:33, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2020
  • 11.02.2021 15:26, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2020
  • 20.01.2021 14:28, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2020