Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Aktywny Samorząd

„Aktywny samorząd” Moduł II

Informujemy, iż od 12 września 2022 r. rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr I roku akademickiego 2022/2023

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

 

Wniosek Pdf

Obowiązujące wzory załączników:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).

2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.

3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z  tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu).

4. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu z usług tłumacza języka migowego - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt.

5. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu pobierania nauki w formie zdalnej - zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie, że aktualnie nauka jest pobierana lub w poprzednim semestrze nauka była pobierana w formie zdalnej (w związku z pandemią).

 

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

Wnioski można składać od 12 września   do dnia  10 października  2022 roku.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16


 

 

Moduł I

 1. W 2022 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych (preferencje PFRON), które:
 • uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON  w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia –  w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,  
 • są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2022 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2021 lub w 2022 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

Pozostałe kryteria oceny merytorycznej określa Realizator Programu

        Kryteria określone przez Realizatora dotyczą:

 • osób niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny, uczących się w szkołach ponadpodstawowych lub studiujących – liczba punktów 20,
 • osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie – liczba punktów 15,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie z trzema symbolami przyczyny niepełnosprawności - liczba punktów 15.

 

 


„Aktywny samorząd” Moduł II

Od 1 marca 2022 r. rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr II roku akademickiego 2021/2022

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Wniosek Pdf

Obowiązujące wzory załączników:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Prośba o przywrócenie terminu złożenia wniosku

Ponadto do wnioku należy dołączyć:

1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).

2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.

3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z  tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu).

4. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu usług tłumacza języka migowego - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt.

5. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu pobierania nauki w formie zdalnej - zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie, że aktualnie nauka jest pobierana lub w poprzednim semestrze nauka była pobierana w formie zdalnej (w związku z pandemią).

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wnioski można składać od 01 marca  do dnia 31 marca 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17; wtorek – piątek w godz. 8-16


Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd”

  Moduł I

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 08 lutego 2022 r. Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku.

Przypominamy, iż w  związku  z przystąpieniem w 2019 roku przez Powiat Wołomiński do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON  –  wnioski w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  Moduł I   składać można  drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) - https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). System ten pozwala  w załatwieniu sprawy drogą elektroniczną  - od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, aż po rozliczenie online dofinasowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o założenie  profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia  PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE

W RAMACH MODUŁU I

od  1 marca  2022 r.  do 31 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 

Więcej informacji pod adresem :

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Prośba o przywrócenie terminu złożenia wniosku 
KOMUNIKAT
 
Uprzejmie informujemy, że na stronie PFRON ukazał się komunikat dotyczący realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 r.
 

Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr I roku akademickiego 2021/2022

 

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Wniosek Pdf

Obowiązujące wzory załączników:

 1. załącznik nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osób
 2. załącznik nr 3 zaświadczenie z uczelni
 3. załącznik nr 4 oświadczenie dotyczący liczby dofinansowanych semestrów
 4. załącznik nr 5 zaświadczenie o zatrudnieniu

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu)

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wnioski można składać od 13 września  do dnia 11 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16


Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd”

  Moduł I

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 11 stycznia 2021 r. Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Przypominamy, iż w  związku  z przystąpieniem w 2019 roku przez Powiat Wołomiński do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON  –  wnioski w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  Moduł I   składać można  drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) - https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). System ten pozwala  w załatwieniu sprawy drogą elektroniczną  - od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, aż po rozliczenie online dofinasowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o założenie  profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia  PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE

W RAMACH MODUŁU I

od  1 marca  2021 r.  do 31 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 

Więcej informacji pod adresem :

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/


„Aktywny samorząd” Moduł II

Od 1 marca 2021 r. rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr II roku akademickiego 2020/2021

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Wniosek Pdf

Obowiązujące wzory załączników:

 1. załącznik nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osób
 2. załącznik nr 3 zaświadczenie z uczelni
 3. załącznik nr 4 oświadczenie dotyczący liczby dofinansowanych semestrów
 4. załącznik nr 5 zaświadczenie o zatrudnieniu

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu)

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wnioski można składać od 01 marca  do dnia 31 marca 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16


Informacja


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie inforamuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnch przyjął dokument pod nazwą: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujęce realizatorów pilotażowego programu  "Aktywny samorząd" w 2021 roku. W celu zapoznania się z aktualnymi zasadami dotyczącymi programu w 2021 roku, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/


 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Wołominie informuje iż, w przypadku problemów związanych z wypełnieniem wniosku lub złożeniem wniosku o rozliczenie umowy w systemie SOW, zachęcamy do skorzystania z filmów instruktażowych zamieszczonych w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCOlSaelqOpi6seepOT9eKjQ


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż został przedłużony termin  składania wniosków w ramach Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2020 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

do dnia 31.10.2020 r.


Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr I roku akademickiego 2020/2021

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Obowiązujące wzory załączników:

 1. oświadczenie o dochodach - załącznik nr 1
 2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 3
 3. zaświadczenie z uczelni - załącznik nr 4
 4. oświadczenie dotyczące ilości dofinansowanych semestrów - zał nr 5
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu - załącznik nr 6

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu)

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wnioski można składać od 01 września  do dnia 10 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16


Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd”

  Moduł I

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Przypominamy, iż w  związku  z przystąpieniem w 2019 roku przez Powiat Wołomiński do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON  –  wnioski w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  Moduł I   składać można  drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON)  - https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). System ten pozwala  w załatwieniu sprawy drogą elektroniczną  - od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, aż po rozliczenie online dofinasowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

 Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o założenie  profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia  PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE

W RAMACH MODUŁU I

od  1 marca  2020 r.  do 31 sierpnia 2020 r.

 

Obszary i zadania w ramach Modułu I

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 

Więcej informacji pod adresem :

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

 


Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr II roku akademickiego 2019/2020

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Ponadto do wniosku należy pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Obowiązujące wzory załączników:

 1. oświadczenie o dochodach - załącznik nr 1
 2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 3
 3. zaświadczenie z uczelni - załącznik nr 4
 4. oświadczenie dotyczące ilości dofinansowanych semestrów - zał nr 5
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu - załącznik nr 6

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu)

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wnioski można składać od 01 marca  do dnia 31 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 


Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd”

 finansowanego przez PFRON

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Przypominamy, iż w  związku  z przystąpieniem w 2019 roku przez Powiat Wołomiński do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON  –  wnioski w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  Moduł II  –   pomoc   w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą wyłącznie  drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON)   - https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). System ten pozwala  w załatwieniu sprawy drogą elektroniczną  - od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, aż po rozliczenie online dofinasowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

            Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o założenie  profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia  PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

         TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE

 • na II semestr roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 w okresie od  1 marca  2020 r.  do 31 marca 2020 r.
 • na I semestr roku akademickiego/szkolnego 2020/2021 w okresie od 14 września 2020 r. do 10 października 2020 r.

​​

Zakres pomocy w ramach Modułu II

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 

Więcej informacji pod adresem :

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż został przedłużony termin  składania wniosków w ramach Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym do dnia 18.10.2019 r.


 

„Aktywny samorząd” Moduł II

Rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr  I  2019/2020

Wnioski w ramach Modułu II Wnioskodawca wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Należy pobrać niżej wymienione załączniki oraz wypełnić i dołączyć w  formie skanu do składanego wniosku poprzez platformę SOW.

Wniosek Pdf

Obowiązujące wzory załączników:

 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
 2. Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 3. Załącznik nr 4 – zaświadczenie z uczelni
 4. Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące liczby dofinansowanych semestrów
 5. Załącznik nr 6 – zaświadczenie o zatrudnieniu

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
 2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.
 3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu)

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wnioski można składać od 16 września  do dnia 10 października 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 

 


Zmiany w naborze wniosków w ramach pilotażowego programu

„Aktywny samorząd” Moduł II

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż w  związku  z przystąpieniem przez Powiat Wołomiński do SOW – System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON  –  wnioski w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  Moduł II  –   pomoc   w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą wyłącznie  drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) - https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby niepełnosprawne  i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). System ten pozwala  w załatwieniu sprawy drogą elektroniczną  - od uzyskania informacji, wypełnieniu wniosku, jego podpisania i złożenia przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, aż po rozliczenie online dofinasowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie  z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o założenie  profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 – semestr zimowy   przyjmowane będą w terminie  16.09.2019 r. – 10.10.2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Wołominie
ul. Legionów 78 , 05-200 Wołomin
nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 103

w godz. pracy Centrum tj.:
poniedziałek w godz. 9-17
wtorek – piątek w godz. 8-16

 

 

 


 

Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd” 

 finansowanego przez PFRON

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu               w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego      o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2019 roku.

Odbiorcą pomocy jest osoba, która:

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie   o niepełnosprawności,
 • jest zatrudnionia lub pobiera naukę lub ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego   w programie,
 • jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona,
 • posiada dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie sie za pomocą wózka inwalidzkiego o napedzie ręcznym.

 

Wnioski  dostępne są na stronie: www.wolomin.naszepcpr.pl w zakładce Aktywny samorząd oraz w Biurze Obsługi  w PCPR   w Wołominie ul. Legionów 78.

 

Wnioski   można składać w Biurze Obsługi PCPR w Wołominie  przy ulicy Legionów 78  lub pocztą tradycyjną  do 31 sierpnia 2019r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 776 44 95/96 w. 103.Komunikat  Komunikat dotyczący Programu  „Aktywny samorząd” 

 finansowanego przez PFRON

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie uprzejmie informuje, że w dniu 29 stycznia 2019r.  Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd“ w 2019 roku.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji – uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu w imieniu powiatu wołomińskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE

Wnioski   można składać w Biurze Obsługi PCPR w Wołominie, przy ulicy Legionów 78

w godz. poniedziałek 900 - 1700     wt – pt   800 - 1600

 

Moduł I

 • Wnioski będą  przyjmowane  od dnia 06 maja 2019 rdo 31 sierpnia 2019 r.

Moduł II

 • na II semestr roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 w okresie od  4  marca  2019 r.  do 29 marca 2019 r.
 • na I semestr roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 w okresie od 2 września 2019 r.  do 10 października 2019 r.

Treść programu  oraz kierunki działań obowiązujące w 2019r. opublikowane zostały  na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  oraz  www.wolomin.naszepcpr.pl

 

Wnioski  dostępne są na stronie: www.wolomin.naszepcpr.pl w zakładce Aktywny samorząd oraz w Biurze Obsługi  w PCPR   w Wołominie ul. Legionów 78.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 776 44 95/96 w. 103.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku

Obszary wsparcia 2019 - pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Treść programu - piltażowy program "Aktywny samorząd" 2019

Szczegółowe zasady Moduł I

Szczegółowe zasady Moduł II

Zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

 

 

Ankieta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zaprasza osoby niepełnosprawne do wypełnienia anonimowej ankiety, dotyczącej otrzymanego dofinansowania w 2016 lub 2017 roku dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

http://wolomin.naszepcpr.pl/pliki/plik/ankietaewaluacyjna-1536515972.pdf


Komunikat dotyczący programu "Aktywny samorząd" 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn.: Kierunki działań oraz warunki brzgowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które psiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Głownym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji - uzyskania wykształecenia na pozimie wyższym. Powiat Wołomiński, przyjmując rolę Realizatora programu kontynuuje jego realizację w 2018 roku. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ul. Leginów 78 w terminach:

 • Moduł I - od 23 kwietnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.
 • Moduł II od 5 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018)
 • od 10 września 2018 r. do 10 października 2018 r. - (wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019)

Treść programu, zasady realizacji oraz przyjęty dokument zostały opublikowane na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, prz ul. Leginów 78 lub pod numerem Tel. 22 776 55 95/96 wew. 113.

 

ZASADY

Zasady postępowania w sparawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych w pilotażowym programie "Aktywny Samorząd"              plik zip do pobrania

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny