Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Aktywny Samorząd - MODUŁ I

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ I

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach  Programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dostępnego pod adresem:  sow.pfron.org.pl lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Wileńska 29A w godz. pracy Centrum tj.: poniedziałek w godz. 9-17, wtorek – piątek w godz. 8-16

Nabór wniosków realizowany będzie w okresie od dnia 1 marca do 31 sierpnia 2023 r.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Wniosek A1

zał. nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. nr 3 zaświadczenie lekarskie MI A1

Zadanie  A2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Wniosek A2/A3

zał. nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. nr 3 zaświadczenie lekarskie MI A2

zał. nr 4 zaświadczenie lekarskie MI A3

Zadanie A4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu)

Wniosek A4

zał. nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. nr 4 zaświadczenie lekarskie MI A4

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

 Zadanie B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Wniosek B1/B3/B4

zał. nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. nr 3 zaświadczenie lekarskie Moduł I B1

zał. nr 4 zaświadczenie lekarskie Moduł I B3

zał. nr 5 zaświadczenie lekarskie Moduł I B4

Zadanie B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Wniosek B2

zał. nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. nr 3 zaświadczenie lekarskie MI B2

Zadanie B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek B5

zał. nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

Wniosek C1

zał. nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. nr 3 zaświadczenie lekarskie MI C1

Zadanie C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Wniosek C2

zał. nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

Zadanie  C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Wniosek C3

zał. nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. nr 3 zaświadczenie lekarskie MI C3

zał. nr 4 Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu zakupu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” – C3 O

zał. nr 5 Specyfikacja i kosztorys zakupu protezy dla beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd”- C3K

Zadanie C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności)

Wniosek C4

zał. nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. nr 3 zaświadczenie lekarskie MI C4

zał. nr 4 Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” – C4 O

zał. nr 5 Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd”- C4 K

Zadanie C 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

Wniosek C5

zał. nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. nr 3 zaświadczenie lekarskie MI C5

Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wniosek D

zał. nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. nr 3 zaświadczenie o poniesionych opłatach MI D

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny