Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Aktywny Samorząd - MODUŁ II

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach  Programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia  (SOW) finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dostępnego pod adresem:  sow.pfron.org.pl lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Wileńska 29A w godz. pracy Centrum tj.: poniedziałek w godz. 9-17, wtorek – piątek w godz. 8-16

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej.

Nabór wniosków realizowany będzie w okresie:

  • Od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
  • Od dnia 18.09.2023 r. do dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie!!!

Poniżej druki do pobrania:

Wniosek MII

zał. nr 1 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 2 zaświadczenie o zatrudnieniu

zał. nr 3 zaświadczenie z uczelni

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).

2. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny –  aktualna/ważna Karta Dużej Rodziny.

3. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z  tytułu poruszania się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt (dopuszczalne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu).

4. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o zwiększenie dodatku z tytułu z usług tłumacza języka migowego - zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten fakt.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny