Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Informacje dla cudzoziemców/ Information for Foreigners

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW POSIADAJĄCYCH STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

W przypadku osób zamieszkujących na terenie powiatu wołomińskiego należy zgłosić się Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ul. Legionów 78

 

Aby przystąpić do indywidualnego programu integracji cudzoziemiec powinien złożyć wniosek do starosty za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopię:

  • decyzji o nadaniu statusu uchodźcy,
  • dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
  • karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

 

Natomiast w przypadku cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopię:

  • decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej,
  • karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

 

Wniosek oraz pozostałe dokumenty można wypełnić w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ul. Legionów 78.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny