Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Podstawa Prawna Działania

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zostało powołane Uchwałą Nr IV-18/99  Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie: utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 Centrum działa na podstawie:

  • Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (Uchwała Nr XXXVII-361/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2021r. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie) 
  •  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  (Uchwała  Nr VI-499/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 grudnia 2022 r.  oraz Uchwła  Nr VI-271/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r.) 

 Centrum realizuje zadania własne powiatu wołomińskiego oraz zadania zlecone z administracji rządowej w zakresie:

  • - pomocy społecznej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.);
  • działań na rzecz osób niepełnosprawnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.);
  •  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 697 z późn. zm.);
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.);

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny