Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje,  że powiat wołomiński przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Głównym celem Programu jest:

  1. Wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
  2. Wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych  oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.
  3. Podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.
  4. Zmniejszenie występowania trudności podczas sprawowania opieki przez  rodzica/rodziców/opiekunów osoby z niepełnosprawnością.
  5. Zmniejszenie zjawiska występowania konfliktów i kryzysów rodzinnych wynikających z niepełnosprawności dziecka, małżonka lub członka rodziny.
  6. Wsparcie i poprawa codziennego funkcjonowania psychologicznego rodziców/opiekunów dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych, zwiększenie motywacji do samodzielnego podejmowania decyzji życiowych oraz pewności siebie przy podejmowaniu działań i planowaniu przyszłości swoich najbliższych

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, zobowiązane są złożyć poniższe dokumenty, które będą podstawą do przyznania usług:

  1. wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021;
  2. kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
  3. deklarację preferowanych form wsparcia;
  4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, w celu skorzystania z pomocy opieki wytchnieniowej, w związku z realizacją  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

W/w dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” 

Deklaracja preferowanych form wsparcia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny