Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Komunikat ws. obsługi klienta przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie z uwagi na ograniczenia wynikające z ogłoszonego stanu epidemicznego zwraca się        z prośbą do osób ubiegających się o:

  • wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, oraz
  • wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, i
  • karty parkingowej,

o składanie wniosków (oryginałów) drogą korespondencyjną lub do wrzutni dokumentów zlokalizowanej przy wejściu D do Budynku Starostwa przy        ul. Prądzyńskiego 1 w Wołominie.

Jednocześnie zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego pod numerem 22 346 11 65, w celu uzyskania informacji dotyczącej wypełnienia wniosku, załączników oraz możliwości innej formy dostarczenia dokumentacji.

Kontakt osobisty zaleca się jedynie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Zespołu na konkretny termin spotkania.


 

Zgodnie z Poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.03.2020 r. posiedzenia składów orzekających odbywają się z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby zainteresowanej/dziecka, jeżeli lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą.

WAŻNE !
Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 568):

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Art. 15h. 2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1 karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Art. 15h. 3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny