Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Wydawanie kart parkingowych

USŁUGA

WYDAWANIE KARTY PARKINGOWEJ

WYMAGANE DOKUMETY

  • Osoby niepełnosprawne:

- wniosek o wydanie karty parkingowej (Załącznik Nr 1)

- jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm. odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy,

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł (tytułem: karta parkingowa oraz imię                        i nazwisko osoby, której karta dotyczy)

  • Placówki (zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się)

-  wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki (Załącznik Nr 1)

-  dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł. 

-  oświadczenie  o  posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

-  oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

WYSOKOŚC OPŁAT

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł

- na konto nr  36 1020 1042 0000 8802 0477 6599 - potwierdzenie dokonanej opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie karty parkingowej

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie

z siedzibą:  05-200 Wołomin, ul. Wileńska 29A

tel.:  (22) 776-44-95 / 96;  wew. 316,  e-mail:  pzon@pcprwolomin.pl

 

Interesanci przyjmowani są:

  • poniedziałek  w godz. 8.00-16.30
  • wtorek - piątek w godz. 8.00-15.30

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

- osobiście *– w punkcie obsługi interesantów

* Zgodnie z §2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j Dz.U z 2022 r., poz. 1611):

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przewodniczący Zespołu informuje wnioskodawcę o terminie i miejscu odbioru karty lub o odmowie przyznania karty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTU

- odbiór osobisty w punkcie obsługi interesantów

Dodatkowe Informacje:

Wszystkie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane przed 1 lipca 2014 r. straciły swoją ważność w dniu 30.06.2015 r.

Dokumenty do pobrania

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny