Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Wydawanie kart parkingowych

USŁUGA

WYDAWANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

WYMAGANE DOKUMETY

*Osoby niepełnosprawne:

- wniosek o wydanie karty parkingowej (Załącznik Nr 1)

- jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm. odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy,

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł. 

*Placówki (zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się)

-  wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki (Załącznik Nr 1)

-  dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł. 

-  oświadczenie  o  posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

-  oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

WYSOKOŚC OPŁAT

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł

- na konto nr  36 1020 1042 0000 8802 0477 6599 - potwierdzenie dokonanej opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie karty parkingowej

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie

z siedzibą:  05-200 Wołomin, ul. Wileńska 29A

tel.:  (22) 776-44-95, 96;  e-mail:  pzon@pcprwolomin.pl

Interesanci przyjmowani są:

*poniedziałek  w godz. 8.00-16.30

*wtorek, środa, czwartek- w godz. 8.00-15.30

*piątek w godz. 8.00-14.30

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

- osobiście – w punkcie obsługi interesantów

- za pośrednictwem operatora pocztowego

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przewodniczący Zespołu informuje wnioskodawcę o terminie i miejscu odbioru karty lub o odmowie przyznania karty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTU

- odbiór osobisty w punkcie obsługi interesantów

- za pośrednictwem Poczty Polskiej

Dodatkowe Informacje:

Wszystkie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane przed 1 lipca 2014 r. straciły swoją ważność w dniu 30.06.2015 r.

 

Dokumenty do pobrania

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny