Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

USŁUGA

WYDAWANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności
(załącznik nr 1),

-  kserokopia ostatniego prawomocnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

- 1 aktualne zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm)

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Wydanie legitymacji nie podlega opłacie skarbowej.

Za wydanie duplikatu legitymacji (wydanej po 01.09.2017 r.) pobiera się opłatę w wysokości 15 zł płatnej na konto nr 36 1020 1042 0000 8802 0477 6599 - potwierdzenie dokonanej opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu legitymacji.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie

z siedzibą:  05-200 Wołomin, ul. Wileńska 29A

tel.:  (22) 776-44-95 / 96; wew. 316 e-mail:  pzon@pcprwolomin.pl

Interesanci przyjmowani są:

* poniedziałek  w godz. 8.00-16.30

* wtorek - piątek w godz. 8.00-15.30

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

- osobiście – w punkcie obsługi interesantów

- za pośrednictwem operatora pocztowego

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTU

- odbiór osobisty w punkcie obsługi interesantów

DODATKOWE INFORMACJE

1. Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

2. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

1) 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

2)10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

3. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności,

o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia (art. 6ca ww. ustawy)

Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność/stopnień niepełnosprawności wydane przed dniem 01.09.2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony.

Dokumenty do pobrania:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny