Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności - dla osób powyżej 16-go roku życia

USŁUGA

WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

(dla osób powyżej 16 roku życia)

WYMAGANE DOKUMENTY

* wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, który wypełnia osoba ubiegająca się o stopień niepełnosprawności (załącznik nr 1),

* zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb PZON - zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia przez lekarza prowadzącego, pierwszego kontaktu lub specjalistę (załącznik nr 2),

* oświadczenie o miejscu stałego pobytu (załącznik nr 3), lub czasowego pobytu (załącznik nr 4)

* ponadto należy dołączyć (w zależności od schorzenia) aktualną dokumentację medyczną w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:

-           badania diagnostyczne,

-           karty informacyjne z pobytu w szpitalu,

-           konsultacje specjalistyczne,

-           opinia psychologiczna,

-           inne dokumenty medyczne

Uwaga! złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Nie podlega opłacie skarbowej

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie

z siedzibą:  05-200 Wołomin, ul. Wileńska 29A

tel.:  (22) 776 44 95, 96 wew. 316-321;  e-mail:  pzon@pcprwolomin.pl

Interesanci przyjmowani są:

* poniedziałek  w godz. 8.00-16.30

* wtorek - piątek- w godz. 8.00-15.30

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

- osobiście – w punkcie obsługi interesantów

- za pośrednictwem operatora pocztowego

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających uzupełnienia dokumentacji nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

(do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się okresów opóźnienia spowodowanych przez działanie lub zaniechanie strony (np. okresu oczekiwania na uzupełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną, okresu oczekiwania na uzupełnienie dokumentacji medycznej przez wnioskodawcę).

W przypadku złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w okresie ważności posiadanego orzeczenia, termin załatwienia sprawy liczy się od dnia następującego po dniu upływu terminu ważności dotychczasowego orzeczenia.  

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTU

- za pośrednictwem Poczty Polskiej

- odbiór osobisty w punkcie obsługi interesantów

TRYB ODWOŁAWCZY

Od orzeczenia o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności, wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny