Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień

USŁUGA

WYDAWANIE ORZECZEŃ O WYDANIE ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (załącznik nr 1),

- dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia,

- kserokopię orzeczenia ZUS/KRUS (oryginał do wglądu),

- oświadczenie - zgodę dla Zespołu na pozyskanie dokumentacji z organu, który wydał orzeczenie
(załącznik nr 2),

- oświadczenie o miejscy stałego pobytu (załącznik nr 3) lub czasowego pobytu (załącznik nr 4)

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Nie podlega opłacie skarbowej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie

z siedzibą:  05-200 Wołomin, ul. Wileńska 29A

tel.:  (22) 776-44-95, 96;  e-mail:  pzon@pcprwolomin.pl

Interesanci przyjmowani są:

*poniedziałek  w godz. 8.00-16.30

*wtorek, środa, czwartek- w godz. 8.00-15.30

*piątek w godz. 8.00-14.30

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

- osobiście – w punkcie obsługi interesantów

- za pośrednictwem operatora pocztowego

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających  uzupełnienia dokumentacji nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTU

- za pośrednictwem Poczty Polskiej

- odbiór osobisty w punkcie obsługi interesantów

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

DODATKOWE INFORMACJE

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień mogą składać osoby posiadające jedno z niżej wymienionych ważnych orzeczeń:

 *o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, o których mowa w art. 62 ust.2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

* o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62 ust.3 ustawy

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

*o niezdolności do pracy o których mowa w art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny