Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Pracownicy

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ, POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

Zespół Świadczeń

(wew. 107, pokój 37)

 • Anna Szczęsna
 • Dorota Pecura
 • Dorota Stokowska
 • Daria Haręza 

postępowanie w sprawie przyznania świdczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych i obsługa tych świadczeń

prowadzenie spraw osób usamodzielnianych, opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą oraz innego typu placówki (dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnopsrawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający  całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy)

postępowanie w sparwie przyznania świadczeń pieniężnych dla ww. osób usamodzielnianych i obsługa tych świdczeń

prowadzenie postępowania w sparwie odpłatności od rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

odpłatność od gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej

prowadzenie postępowania w sprawie dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

Zespół Pomocy Pomocy Instucjonalnej i Środowiskowej

 • Małgorzata Grzegrzółka (wew. 109, pokój 9)

przyjmowanie wniosków dotyczących umieszczenia w DPS oraz sporządzanie decyzji administarcyjnych w sparwie umieszczenia lub odmowy umieszczenia w DPS,

przyjmowanie od ośrodków pomocy społecznej podań wraz z wymaganą dokumentacją osób ubiegających się o przyznanie miejsca w środowiskowym domu samopomocy, sporządzanie decyzji administracyjnych kierujących do środowiskowych domów samopomocy,

kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych, ustalanie opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

 •   Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz (wew. 109, pokój 9)

pomoc cudzoziemcom w ramach zadań zleconych, przyznawanie świadczeń dla cudzoziemców będących w indywidualnym programie integracyjnym.

DZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(wew. 104, pokój 10 )

 • Marta Drewnowska-Rożniewicz

realizacja zadań z zakresu rehablitacji społecznej osób niepełnopsrawnych, w tym przyjmowanie i opiniowanie wniosków dotyczących dofinansowania i rozliczania dofinansowania: zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika osoby niepełnosprawnej

 • Ewa Arczewska

realizacja zadań z zakresu rehablitacji społecznej osób niepełnopsrawnych, w tym przyjmowanie i opiniowanie wniosków dotyczących dofinansowania i rozliczania dofinansowania: likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu

(wew. 103, pokój 11)

 • Marta Makowska

realizacja zadań z zakresu rehablitacji społecznej osób niepełnopsrawnych, w tym przyjmowanie i opiniowanie wniosków dotyczących dofinansowania i rozliczania dofinansowania: uczestnictwa w turnusach rehablitacyjnych osób niepełnosparwnyc i ich opiekunów, sportu, kultury i rekrecji osób niepełnosparwnych,

prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań przez warsztat terapii zajęciowej (WTZ)

 • Mieczysława Żero

realizacja zadań w ramach pilotażowego programu "Aktywny Smorząd"

ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

wew. 112, pokój 35

 • Anna Turek

wew. 106, pokój 33

 • Edyta Nejman
 • Aleksandra Pędziak
 • Robert Rakoczy
 • Gabriela Doubek
 • Wojciech Targos

wew. 110, pokój 36

 • Cezary Szczęsny
 • Justyna Pastusiak
 • Małgorzata Kielak
 • Natalia Klimaszyńska

wew. 110, pokój 34

 • Agnieszka Tyczyńska
 • Joanna Stachólska
 • Anna Stodolak

DZIAŁ ORGANIZACYJNO ADMINISTRACYJNY

Biuro Obsługi

wew. 101, pokój 14

 • Krzysztof Grzesik

Kadry

wew. 111 pokój 1

 • Iwona Grodkowska

Sekretariat

wew. 108, pokój 13

 • Magdalena Gwara

Samodzielne stanowsko ds. planowania

wew. 111, pokój 1

 • Katarzyna Zawada

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny