Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Pracownicy

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ, POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

Zespół Świadczeń

(wew. 344, 345, 346, 347)

 • Anna Szczęsna
 • Dorota Pecura
 • Dorota Stokowska
 • Daria Haręza 

postępowanie w sprawie przyznania świdczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych i obsługa tych świadczeń

prowadzenie spraw osób usamodzielnianych, opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą oraz innego typu placówki (dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnopsrawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający  całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy)

postępowanie w sparwie przyznania świadczeń pieniężnych dla ww. osób usamodzielnianych i obsługa tych świdczeń

prowadzenie postępowania w sparwie odpłatności od rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

odpłatność od gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej

prowadzenie postępowania w sprawie dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

Zespół Pomocy Pomocy Instucjonalnej i Środowiskowej

 • Małgorzata Grzegrzółka (wew. 330)

przyjmowanie wniosków dotyczących umieszczenia w DPS oraz sporządzanie decyzji administarcyjnych w sparwie umieszczenia lub odmowy umieszczenia w DPS,

przyjmowanie od ośrodków pomocy społecznej podań wraz z wymaganą dokumentacją osób ubiegających się o przyznanie miejsca w środowiskowym domu samopomocy, sporządzanie decyzji administracyjnych kierujących do środowiskowych domów samopomocy,

kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych, ustalanie opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

 •   Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz (wew. 332)

pomoc cudzoziemcom w ramach zadań zleconych, przyznawanie świadczeń dla cudzoziemców będących w indywidualnym programie integracyjnym.

 • ​Monika Wolak (wew. 331)

DZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(wew. 313, 314, 322, 323, 324 )

 • Mariola Minga

realizacja zadań z zakresu rehablitacji społecznej osób niepełnopsrawnych, w tym przyjmowanie i opiniowanie wniosków dotyczących dofinansowania i rozliczania dofinansowania: zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika osoby niepełnosprawnej

 • Ewa Arczewska

realizacja zadań z zakresu rehablitacji społecznej osób niepełnopsrawnych, w tym przyjmowanie i opiniowanie wniosków dotyczących dofinansowania i rozliczania dofinansowania: likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu

 • Marta Makowska

realizacja zadań z zakresu rehablitacji społecznej osób niepełnopsrawnych, w tym przyjmowanie i opiniowanie wniosków dotyczących dofinansowania i rozliczania dofinansowania: uczestnictwa w turnusach rehablitacyjnych osób niepełnosparwnyc i ich opiekunów, sportu, kultury i rekrecji osób niepełnosparwnych,

prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań przez warsztat terapii zajęciowej (WTZ)

 • Mieczysława Żero

realizacja zadań w ramach pilotażowego programu "Aktywny Smorząd"

 • Ewelina Trochonowicz

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

wew. 

 • Agnieszka Świętochowska

 

ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

wew. 326, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343

 • Anna Turek
 • Edyta Nejman
 • Aleksandra Pędziak
 • Robert Rakoczy
 • Gabriela Doubek
 • Wojciech Targos
 • Cezary Szczęsny
 • Justyna Pastusiak
 • Małgorzata Kielak
 • Natalia Klimaszyńska
 • Agnieszka Tyczyńska
 • Joanna Stachólska
 • Anna Stodolak
 • Ewelina Zawadzka

DZIAŁ ORGANIZACYJNO ADMINISTRACYJNY

Biuro Obsługi PCPR

wew. 301

 • Marta Ponichter

Biuro Obsługi PZON - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

wew. 300

 • Justyna Rusjan

Kadry

wew. 311

 • Iwona Grodkowska

Sekretariat

wew. 308

 • Justyna Kalisz

Samodzielne stanowsko ds. planowania

wew. 312

 • Katarzyna Zawada

Samodzielne stanowsko ds. programów i projektów

wew. 315

 • Aneta Gręda

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny