Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Zapytanie ofertowe DOA.SSP.332.1.9.2019

 Przedmiot zamówienia: Zatrudnienie doradcy zawodowego w projekcie „O! Tworzymy Twoją Przyszłość” w celu przeprowadzenia diagnozy potrzeb dla:

  • pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz dzieci przebywającej w pieczy zastępczej w wymiarze: 1 h x 38 os.,
  • osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wymiarze 1 h x 2 os., - osób z niepełnosprawnościami w wymiarze: 1h x 20 os. 

Termin realizacji: 17 grudnia 2019 r.— 31 stycznia 2020 r.

http://wolomin.naszepcpr.pl/pliki/plik/zapytanie-ofertowe-doradca-zawodowy-1576146482.pdf

http://wolomin.naszepcpr.pl/pliki/plik/oferta-doradca-zawodowy2019-1576146428.doc

 


Zapytanie ofertowe DOA.SSP.332.1.10.2019

Przedmiot zamówienia: Zatrudnienie psychologa w projekcie „O! Tworzymy Twoją Przyszłość” w celu przeprowadzenia diagnozy potrzeb dla:

  • pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz dzieci przebywającej w pieczy zastępczej w wymiarze: 2h x 38 os.,
  • osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wymiarze 2 h x 2 os., - osób z niepełnosprawnościami w wymiarze: 2h x 20 os.

Termin realizacji: 17 grudnia 2019 r.—31 stycznia 2020 r.


http://wolomin.naszepcpr.pl/pliki/plik/zapytanie-ofertowe-przeprowadzenie-dniagnozy-1576141541.pdf

http://wolomin.naszepcpr.pl/pliki/plik/oferta-psycholog2019-1576141575.doc

 

 


Zaproszenie do złożenia oferty  Nr DOA.SSP.332.1.5.2019 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 177 poz. 1221) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 24 września 2014 r.  zmienionym Zarządzeniem nr 17/210 z dnia 28.03.2019 r. zostaje skierowane zaproszenie do składania ofert na:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin

Zaproszenie do złożenia oferty

Fomularz ofertowy - wersja edytowalna

Klauzula informacyjna

Protokół z przeprowadzonego publicznego zaproszenia do składania ofert

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty  Nr DOA.SSP.332.1.4.2019 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 177 poz. 1221) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 24 września 2014 r.  zmienionym Zarządzeniem nr 17/210 z dnia 28.03.2019 r. zostaje skierowane zaproszenie do składania ofert na:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin

Zaproszenie do złożenia oferty

Fomularz ofertowy - wersja edytowalna

Klauzula informacyjna

unieważnienie zaproszenie do złożenia oferty  Nr DOA.SSP.332.1.4.2019 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny