Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Legionów 78, 05-200 Wołomin

www.wolomin.naszepcpr.pl 

 

Zarządzenia Dyrektora 2021

Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 28.01.2021 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 26.02.2021 r .w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2021 roku oraz wzorów wniosków i formularzy związanych z realizacją programu.

Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania rocznych raportów z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025 oraz monitoringu i ewidencji. 

Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Powiatoweg Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2021 roku. 

Zarządzenie Nr 6/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 29.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 11.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania dotyczących realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy oraz wzorów dokumentów i formularzy związanych z realizacją Programu

Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 13.07.2021 w sprawie smiany załącznika nr 4 do zarządznia Nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 25.03.2019 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości 

Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 14.07.2021 r. w sprawie powołania Komisjii oceniającej przydatność składników majątku ruchomego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 100
Utworzono dnia: 10.02.2021
Dokument wprowadził:
Magdalena Gwara
Dokument opublikował:
Magdalena Gwara
Dokument wytworzył:
Magdalena Gwara
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołomine

Historia publikacji

  • 24.11.2021 10:32, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2021
  • 24.11.2021 09:25, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2021
  • 24.11.2021 09:24, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia Dyrektora 2021