Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Wnioski

2022

Obowiązujące dokumenty oraz druki wniosków 

- Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

- Treść Programu 

- Kierunki Działań 2022

- Pełnomocnictwo

Moduł I Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dysfunkcja narządu ruchu Moduł I Obszszar A Zadanie 1

Moduł I Obszar A Zadanie 2 lub 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dysfunkcja narządu ruchu lub narządu słuchu Moduł I Obszar A Zadanie 2 lub 3

Moduł I Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadango samochodu - dysfunkcja narządu słuchu Moduł I Obszar A Zadanie 4

Moduł I Obszar B Zadanie 1 lub 3 lub 4 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dysfunkcja narządu ruchu, narządu wzroku i narządu słuchu Moduł I Obszar B Zadanie 1, 3 lub 4

Moduł I Obszar B Zadanie 2 - dofinanowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Moduł I Obszar B Zadanie 2

Moduł I Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu Moduł I Obszar B Zadanie 5

Moduł I Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I Obszar C Zadanie 1

Moduł I Obszar C Zadanie 2 - pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I Obszar C Zadanie 2

Moduł I Obszar C Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Moduł I Obszar C Zadanie 3

Moduł I Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawoności technicznej posiadanej protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiąznania techniczne Moduł I Obszar C Zadanie 4

Moduł I Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego Moduł I Obszar C Zadanie 5

Moduł I Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  dla osoby zależnej (dziecka  przebuwającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) Moduł I Obszar D

Moduł II 


2021 

Obowiązujące dokumenty oraz druki wniosków 

- Zasady dotyczące wyboru dofinansowania w ramach Modułu I i II pilożatowego programu Aktywny Samorząd

- Treść programu Aktywny Samorząd 

- Kierunki Działań 2021

Moduł I Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dysfunkcja narządu ruchu Moduł I Obszszar A Zadanie 1

Moduł I Obszar A Zadanie 2 lub 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dysfunkcja narządu ruchu lub narządu słuchu Moduł I Obszar A Zadanie 2 lub 3

Moduł I Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadango samochodu - dysfunkcja narządu słuchu Moduł I Obszar A Zadanie 4

Moduł I Obszar B Zadanie 1 lub 3 lub 4 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dysfunkcja narządu ruchu, narządu wzroku i narządu słuchu Moduł I Obszar B Zadanie 1, 3 lub 4

Moduł I Obszar B Zadanie 2 - dofinanowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Moduł I Obszar B Zadanie 2

Moduł I Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu Moduł I Obszar B Zadanie 5

Moduł I Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I Obszar C Zadanie 1

Moduł I Obszar C Zadanie 2 - pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I Obszar C Zadanie 2

Moduł I Obszar C Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Moduł I Obszar C Zadanie 3

Moduł I Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawoności technicznej posiadanej protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiąznania techniczne Moduł I Obszar C Zadanie 4

Moduł I Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego Moduł I Obszar C Zadanie 5

Moduł I Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  dla osoby zależnej (dziecka  przebuwającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) Moduł I Obszar D

Moduł II 


2020

Obowiązujące dokumenty oraz druki wniosków

- Zasady dotyczące wyboru dofinansowania w ramach Modułu I i II pilotażowego programu Aktywny samorząd

- Treść Programu Aktywny samorząd

- Obszary wsparcia  AS  2020 Moduł I

- Kierunki działań 2020

- Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2020 roku 

 

 
 

Moduł I Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dysfunkcja narządu ruchu Moduł I Obszar A Zadanie 1

Moduł I Obszar A Zadanie 2 lub 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dysfunkcja narządu ruchu lub narządu słuchu Moduł I Obszar A Zadanie 2 lub 3 

Moduł I Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadango samochodu - dysfunkcja narządu słuchu Moduł I Obszar A Zadanie 4

Moduł I Obszar B Zadanie 1 lub 3 lub 4 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dysfunkcja narządu ruchu, narządu wzroku i narządu słuchu Moduł I Obszar B Zadanie 1 lub 3 lub 4

Moduł I Obszar B Zadanie 2 - dofinanowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Moduł I Obszar B Zadanie 2

Moduł I Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu Moduł I Obszar B Zadanie 5

Moduł I Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I Obszar C Zadanie 1

Moduł I Obszar C Zadanie 2 - pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I Obszar C Zadanie 2

Moduł I Obszar C Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Moduł I Obszar C Zadanie 3

Moduł I Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawoności technicznej posiadanej protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiąznania techniczne Moduł I Obszar C Zadanie 4

Moduł I Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego Moduł I Obszar C Zadanie 5

Moduł I Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  dla osoby zależnej (dziecka  przebuwającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) Moduł I Obszar D

 


2019

 

 • Moduł I Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dysfunkcja narządu ruchuplik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar A Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawo jazdy -  dysfunkcja narządu ruchu plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dysfunkcja narządu słuchu plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadango samochodu - dysfunkcja narządu słuchu plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar B Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dysfunkcja narządu ruchu  plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar B Zadanie 2 - dofinanowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar B Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dysfunkcja narządu wzroku plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dysfunkcja narządu słuchu plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar C Zadanie 2 - dofinanowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar C Zadanie 3 dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar C Zadanie 4 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawoności technicznej posiadanej protezy kończyny plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar D - dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad ososbą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem) plik zip do pobrania
 • Moduł II - dofinanowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym plik zip do pobrania

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny