Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

 

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dorosłym osobom niepełnosprawnym,  w ramach pobytu dziennego i całodobowego.

Mieści się na zakupionej przez Powiat Wołomiński nieruchomości przy ul. Poprzecznej 18 w Kobyłce, która została rozbudowana i przebudowana z pozyskanych środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz środków własnych Powiatu Wołomińskiego.

Centrum powstało dzięki dużemu zaangażowaniu Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka przy wsparciu Zarządu i Rady Powiatu Wołomińskiego.

Centrum zostało wyposażone w niezbędne urządzenia i sprzęt, a jego działalność jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centrum przeznaczone jest dla 40 dorosłych osób legitymujących się umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności.  30 osób uczestniczy w zajęciach Centrum w formie pobytu dziennego, a 10 osób w formie pobytu całodobowego. W ramach pobytu dziennego Uczestnicy korzystają z opieki od poniedziałku do soboty  przez 6 godzin dziennie z możliwością wydłużenia do maksymalnie 8 godzin. Część mieszkaniowa przewidziana jest dla 10 mieszkańców w ramach pobytu całodobowego przez 7 dni w tygodniu przez okres do 6 miesięcy z możliwością wydłużenia max do 1 roku. Uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do infrastruktury przewidzianej dla mieszkańców oraz pomocy opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych.

Pobyt w Centrum będzie przyznawany decyzją administracyjną, na podstawie złożonego wniosku i oceny zespołu terapeutycznego.

 

Obiekt posiada windę, pozbawiony jest barier architektonicznych i w całości dostępny dla przebywających w nim osób. W budynku znajdują się pomieszczenia sanitarno-socjalne dla mieszkańców i pracowników, pokoje do zajęć grupowych i indywidualnych, jadalnia z aneksem kuchennym, sala relaksacji, sala rehabilitacji ruchowej, sala ogólna do zajęć społeczno-integracyjnych oraz 10 pokoi  mieszkalnych, dla osób umieszczonych na pobyt całodobowy, jednoosobowych wraz z zapleczem sanitarnym. Obiekt wyposażono w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy, co czyni pobyt w pełni bezpiecznym.

 

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce, ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni powinni złożyć w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Wileńska 29A wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności (w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny – odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego).

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. +48 794 570 057

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny