Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Pomoc Obywatelom Ukrainy z Niepełnosprawnością - Moduł II

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w imieniu Powiatu Wołomińskiego

Zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. dz. U. z 2022 r. poz. 1327) do składania wniosków na realizację zadania publicznego w ramach Modułu II programu  pn.: „Pomoc Obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie ustawy art. 2 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.)
  2. posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

 

Pomoc finansowa udzielona w ramach Modułu II może być również przeznaczona na objęcie wsparciem osób towarzyszących beneficjentom programu.

 

Finansowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 24 lutego 2022 rok

 

Przykładowe formy wsparcia w ramach Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” 

 

Szczegółowy tryb składania, rozpatrywania i realizacji wniosków w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, określa Zarządzenie Nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 14.04.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące procedur realizacji programu dostępne są na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/procedury-realizacji-modulu-ii/

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin 

nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 104

w godz. pracy Centrum tj.: 

poniedziałek w godz. 9-17; wtorek - piątek 8-16

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

Klauzula informacyjna

Oświadczenie

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny