Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie www.wolomin.naszepcpr.pl  

  • Data publikacji strony internetowej: 23.07.2018 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie dla strony www.wolomin.naszepcpr.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: 

Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

 

STRONA INTERNETOWA WWW.WOLOMIN.NASZEPCPR.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 97,33%

 

  • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
  • Nazwa ramki lub elementu iframe nie jest zdefiniowana, ponieważ brakuje atrybutu tytułu.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2021 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony;
  • możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Kalisz adres poczty elektronicznej sekretariat@pcprwolomin.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 776 44 96/95 wew. 308. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie mieści  się w dwóch budynkach.

Główna siedziba PCPR znajduje się przy ul. Legionów 78.

Budynek wyposażony jest w automatyczne przeszklone drzwi reagujące na ruch, które są oznaczone elementami odblaskowymi odpowiednio dla osób słabowidzących.  

Budynek nie jest wyposażony w windę. Obsługa interesantów odbywa się na parterze.

Na parterze znajduje się w pełni przystosowana łazienka dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów w tym dwa wyznaczone dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.    

Na parterze budynku na wprost od wejścia głównego znajduje się wizualizacja rozkładu pomieszczeń.

PCPR zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza migowego dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna znajduje się na piętrze budynku przy ul. Legionów 85.

Budynek wyposażony jest w drzwi otwierane manualnie. W budynku nie ma windy ani innej formy wsparcia technicznego umożliwiającego dostanie się na piętro budynku.

Na parterze znajduje się w pełni przystosowana łazienka dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, ale można zaparkować samochód przed ogrodzeniem budynku na miejscach parkingowych bądź z boku budynku, którym znajduje się SPR.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brajl ‘a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych oraz urządzeń brajlowskich.

 

Aplikacje mobilne

  • brak

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny