Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Pomoc dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością na zaopatrzenie w wyroby medyczne / Допомога громадянам України з інвалідністю з метою забезпечення медичними виробами

Pomoc dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością na zaopatrzenie w wyroby medyczne / Допомога громадянам України з інвалідністю з метою забезпечення медичними виробами

 

Cel programu

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 

Мета програми:

Метою програми є надання допомоги громадянам України з інвалідністю, які прибули на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями на території України.

 

 

Beneficjenci programu

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  2. posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu, zwani dalej „Beneficjentami programu”.

 

Бенефіціари програми

Бенефіціарами програми є громадяни України з інвалідністю, які відповідають усім наступним умовам:

  1. їхнє перебування на території Республіки Польща вважається законним, відповідно до ст. 2 пункт 1 Закону про допомогу громадянам України,
  2.  мати для повнолітніх документ, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь інвалідності виданий за українською системою підтвердження інвалідності, а для неповнолітніх - документ, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь інвалідності, виданий за українською системою підтвердження непрацездатності, а якщо такого документа немає, подають декларацію або декларацію опікуна про її володіння, далі – Бенефіціари Програми.

 

 

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON: w ramach Modułu I – w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego do limitu ceny w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zwanego dalej „świadczeniem”

 

Форми та обсяг допомоги, що надається за програмою

Фінансова допомога надається за рахунок коштів ПФРОН: за модулем I - у вигляді пільги на фінансування бенефіціарів Програми, необхідного власного внеску в придбання або ремонт медичних виробів, що видаються на вимогу, як зазначено в розпорядженні міністра охорони здоров'я. від 29 травня 2017 року про перелік продукції медичних послуг, що видається за запитом, далі «пільга»

 

 

Wysokość udziału własnego finansowana przez PFRON

Finansowanie w ramach Modułu I dotyczy wyłącznie tych wyrobów medycznych, w przypadku których wymagany jest udział własny świadczeniobiorcy/beneficjenta w limicie finansowania wyznaczonym przez NFZ. Każdy punkt (sklep, apteka), który ma umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi mieć przynajmniej jeden produkt w grupie w cenie limitu. W ramach Modułu I ze środków PFRON może być finansowany wkład własny takiego właśnie produktu. Beneficjent może wybrać we wniosku formę przekazania świadczenia np. przelew na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia.

 

Розмір власного внеску фінансується ПФРОН

Фінансування за модулем I стосується лише тих медичних виробів, для яких необхідний власний внесок одержувача/бенефіціара в межах ліміту фінансування, встановленого Національним фондом охорони здоров’я. Кожен пункт (магазин, аптека), що має договір з Національним фондом охорони здоров’я на постачання медичних виробів, повинен мати хоча б один товар у групі за лімітною ціною. Як частина модуля I, кошти PFRON можуть використовуватися для фінансування власного внеску такого продукту. Бенефіціар може обрати форму перерахування пільги у заяві, наприклад, переказ на банківський рахунок, зазначений у заяві на отримання пільги.

 

 

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH (kliknij) СПИСОК МЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ (клацніть)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin 

nr tel. 22 776-44-95/96 wew. 104

w godz. pracy Centrum tj.: 

poniedziałek w godz. 9-17; wtorek - piątek 8-16

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek – Moduł I

Oświadczenie 

Wniosek j. ukraiński  - візерунок

Ulotka informacyjna wersja do druku w język polski

Інформація для громадян України

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny