Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast | Tłumacz Migam
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Wnioski

2022

Obowiązujące dokumenty oraz druki wniosków 

- Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

- Treść Programu 

- Kierunki Działań 2022

- Pełnomocnictwo

Moduł I Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dysfunkcja narządu ruchu Moduł I Obszszar A Zadanie 1

Moduł I Obszar A Zadanie 2 lub 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dysfunkcja narządu ruchu lub narządu słuchu Moduł I Obszar A Zadanie 2 lub 3

Moduł I Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadango samochodu - dysfunkcja narządu słuchu Moduł I Obszar A Zadanie 4

Moduł I Obszar B Zadanie 1 lub 3 lub 4 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dysfunkcja narządu ruchu, narządu wzroku i narządu słuchu Moduł I Obszar B Zadanie 1, 3 lub 4

Moduł I Obszar B Zadanie 2 - dofinanowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Moduł I Obszar B Zadanie 2

Moduł I Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu Moduł I Obszar B Zadanie 5

Moduł I Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I Obszar C Zadanie 1

Moduł I Obszar C Zadanie 2 - pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I Obszar C Zadanie 2

Moduł I Obszar C Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Moduł I Obszar C Zadanie 3

Moduł I Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawoności technicznej posiadanej protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiąznania techniczne Moduł I Obszar C Zadanie 4

Moduł I Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego Moduł I Obszar C Zadanie 5

Moduł I Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  dla osoby zależnej (dziecka  przebuwającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) Moduł I Obszar D

Moduł II 


2021 

Obowiązujące dokumenty oraz druki wniosków 

- Zasady dotyczące wyboru dofinansowania w ramach Modułu I i II pilożatowego programu Aktywny Samorząd

- Treść programu Aktywny Samorząd 

- Kierunki Działań 2021

Moduł I Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dysfunkcja narządu ruchu Moduł I Obszszar A Zadanie 1

Moduł I Obszar A Zadanie 2 lub 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dysfunkcja narządu ruchu lub narządu słuchu Moduł I Obszar A Zadanie 2 lub 3

Moduł I Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadango samochodu - dysfunkcja narządu słuchu Moduł I Obszar A Zadanie 4

Moduł I Obszar B Zadanie 1 lub 3 lub 4 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dysfunkcja narządu ruchu, narządu wzroku i narządu słuchu Moduł I Obszar B Zadanie 1, 3 lub 4

Moduł I Obszar B Zadanie 2 - dofinanowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Moduł I Obszar B Zadanie 2

Moduł I Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu Moduł I Obszar B Zadanie 5

Moduł I Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I Obszar C Zadanie 1

Moduł I Obszar C Zadanie 2 - pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I Obszar C Zadanie 2

Moduł I Obszar C Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Moduł I Obszar C Zadanie 3

Moduł I Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawoności technicznej posiadanej protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiąznania techniczne Moduł I Obszar C Zadanie 4

Moduł I Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego Moduł I Obszar C Zadanie 5

Moduł I Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  dla osoby zależnej (dziecka  przebuwającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) Moduł I Obszar D

Moduł II 


2020

Obowiązujące dokumenty oraz druki wniosków

- Zasady dotyczące wyboru dofinansowania w ramach Modułu I i II pilotażowego programu Aktywny samorząd

- Treść Programu Aktywny samorząd

- Obszary wsparcia  AS  2020 Moduł I

- Kierunki działań 2020

- Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2020 roku 

 

 
 

Moduł I Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dysfunkcja narządu ruchu Moduł I Obszar A Zadanie 1

Moduł I Obszar A Zadanie 2 lub 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dysfunkcja narządu ruchu lub narządu słuchu Moduł I Obszar A Zadanie 2 lub 3 

Moduł I Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadango samochodu - dysfunkcja narządu słuchu Moduł I Obszar A Zadanie 4

Moduł I Obszar B Zadanie 1 lub 3 lub 4 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dysfunkcja narządu ruchu, narządu wzroku i narządu słuchu Moduł I Obszar B Zadanie 1 lub 3 lub 4

Moduł I Obszar B Zadanie 2 - dofinanowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Moduł I Obszar B Zadanie 2

Moduł I Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu Moduł I Obszar B Zadanie 5

Moduł I Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I Obszar C Zadanie 1

Moduł I Obszar C Zadanie 2 - pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I Obszar C Zadanie 2

Moduł I Obszar C Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Moduł I Obszar C Zadanie 3

Moduł I Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawoności technicznej posiadanej protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiąznania techniczne Moduł I Obszar C Zadanie 4

Moduł I Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego Moduł I Obszar C Zadanie 5

Moduł I Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  dla osoby zależnej (dziecka  przebuwającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) Moduł I Obszar D

 


2019

 

 • Moduł I Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dysfunkcja narządu ruchuplik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar A Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawo jazdy -  dysfunkcja narządu ruchu plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dysfunkcja narządu słuchu plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadango samochodu - dysfunkcja narządu słuchu plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar B Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dysfunkcja narządu ruchu  plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar B Zadanie 2 - dofinanowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar B Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dysfunkcja narządu wzroku plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dysfunkcja narządu słuchu plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar C Zadanie 2 - dofinanowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar C Zadanie 3 dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar C Zadanie 4 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawoności technicznej posiadanej protezy kończyny plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego plik zip do pobrania
 • Moduł I Obszar D - dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad ososbą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem) plik zip do pobrania
 • Moduł II - dofinanowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym plik zip do pobrania

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny